فایل های دسته بندی پزشکی - صفحه 1

گزارش كارآموزي در شركت تجهيزات پزشكي راد طب

دانلود گزارش كارآموزي در شركت تجهيزات پزشكي راد طب فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 16

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان

دانلود گزارش کارآموزی ساخت مجتمع بهداشتي تشخيصي درماني پزشكان فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 33

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كارآموزي مهندسي پزشكي

دانلود گزارش کارآموزی مهندسي پزشكي محل كارآموزي: بيمارستان طالقاني فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 53

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا

دانلود گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 87

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود گزارش کارآموزی با عنوان چشم پزشکی یا مدیریت

دانلود گزارش کارآموزی با عنوان چشم پزشکی یا مدیریت محل پروژه شهر عینک چارت سازمانی ساخت عینکهای طبی و آفتابی شرح حال اجمالی از اقدام به گرفتن نسخه از چشم پزشک و انتخاب فریم و عدسی طبی و ساخت آن. فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 25

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

كار آموزي گیاهپزشکی ،سازمان جهاد كشاورزي مديريت حفظ نباتات استان گلستان

دانلود كار آموزي گیاهپزشکی ،سازمان جهاد كشاورزي مديريت حفظ نباتات استان گلستان (انسكتاريوم و كلينيك بيماري هاي گياهي ) رشته: گیاهپزشکی موضوع : مبارزه بيولوژيك فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 33

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل