فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 1

کارآفرینی خیار درختی

دانلود کارآفرینی خیار درختی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 39

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی و کارآفرینی احداث گلخانه

طرح احداث گلخانه براي توليد محصولات گلخانه اي فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:23

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح احداث نهالستان

دانلود طرح توجیهی و کارآفرینی احداث نهالستان در سطح 5/3 هكتار فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 21

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش قارچ خوراکی فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:16

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی قارچ

دانلود کارآفرینی و طرح توجیهی قارچ مزرعه سروش فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:20 ف

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ)

کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 66

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات

کارآفرینی کشت صیفی جات و سبزی جات فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 25

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني چمن بن

کارآفرینی گلخانه سبزي و صيفي شركت تعاوني چمن بن فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 35

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش قارچ

کارآفرینی و طرح توجیهی پرورش قارچ فرمت فایل: ورد تعداد صفحات: 21

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی