فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

حل المسائل فیزیک حالت جامد کیتل

حل المسائل فیزیک حالت جامد کیتل فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاسخنامه کتاب دینامیک مریام

پاسخنامه کتاب دینامیک مریام فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورکار کارگاه رزین به صورت ورد و تایپ شده - دانشگاه امیرکبیر

دستورکار کارگاه رزین به صورت ورد و تایپ شده - دانشگاه امیرکبیر

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه جوهر های چاپ رشته ی پلیمر صنایع رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه جوهر های چاپ رشته ی پلیمر صنایع رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیرفایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه دستور کار آزمایشگاه خوردگی دانشگاه امیرکبیر

جزوه دستور کار آزمایشگاه خوردگی دانشگاه امیرکبیر فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مهندسی رزینهای صنعتی دانشگاه امیرکبیر_کارشناسی

جزوه مهندسی رزینهای صنعتی دانشگاه امیرکبیر کارشناسی فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل انقال حرارت هولمن

حل المسائل انقال حرارت هولمن فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تست علوی درس رئولوژی پلیمرها

تست علوی درس رئولوژی پلیمرها

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه رئولوژی دکتر گوهرپی دانشگاه امیرکبیر

جزوه رئولوژی دکتر گوهرپی دانشگاه امیرکبیر فایل pdf با بهترین کیفیت

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی